Aulum-Grove Jagtforening dækker Aulum, Hodsager og Grove sogne.

Aulum Jagtforening og Grove Jagtforening blev fusioneret i 2005 til en fælles aktiv forening.

Foreningen er medlem af Danmarks Jægerforbund der udgiver tidskriftet Jæger 11 gange årligt og som tilsendes alle medlemmer.

Foreningen er oprindeligt startet af en kreds af jægere, der i 1933 på et møde på missionshotellet i Aulum, nu KFUM & K Huset, enedes om at danne en jagtforening under Landsforeningen af 1923. Der var på samme møde diskussion om der skulle vælges medlemskab af Landsforeningen af 1923, eller Dansk Jagtforening. Der var i mange år strid imellem de 2 foreninger, som dog blev bilagt i 1992, hvor de 2 foreninger samledes i Danmarks Jægerforbund, som foreningen i dag er medlem af.

Med dette medlemskab er medlemmer med til at præge fremtidens jagt i Danmark, således vi får en jagt der er bæredygtig for vildtet og til gavn for jægere og naturen i almindelighed.

Aulum-Grove Jagtforening har med sit engagement med den lokale jæger og Danmarks Jægerforbund, mulighed for at opbygge og forbedre jægerens evne og etik til at dyrke en sober og fornuftig jagt.

Foreningens aktiviteter er i meget tæt samarbejde med Haderup Jagtforening hvor vi har en fælles flugtskydebane i Hodsager Plantage, samt fælles jagtret i 3 lejede plantager.

Foreningens medlemsskare er meget stabilt, godt 200 medlemmer. Af andre aktiviteter kan nævnes: hundetræning, hornblæsning, riffelskydning og hjorteskydning.

Jagt i kommunens plantager.

Aulum-Grove Jagtforening og Haderup Jagtforening driver fællesjagter i 2 plantager lejet af Herning Kommune og 1 privatejet plantage.

Alle plantager med et samlet areal på 258 ha er beliggende tæt ved Aulum og er fordelt med:

188 ha i Hodsager Plantage

 38 ha i Skjerk Plantage

 32 ha i Saphøj Plantage

I plantagerne afholdes 10 drivjagter og 1 rævejagt. Derudover er der lodtrækning blandt medlemmerne om bukke- og hjortejagten.

Nye førstegangs jagttegnsløsere bosiddende i det gamle Aulum-Haderup Kommune, inviteres første år gratis til at deltage i driv- og rævejagterne.

Den 16. maj, starten af bukkejagten, afholdes der hvert år ”bukkepral” ved Klubhuset i Hodsager Plantage. Dette er for samtlige jægere der ønsker at deltage og evt. fremvise sin nedlagte buk.

 

Aulum-Grove jagtforenings hundeudvalg

Vores hundeudvalg har med succes de sidste år haft ca. 40 hunde til træning. Grunddressur for nye hunde og mere brugstræning for den erfarne hund.

Træningen har med udgangspunkt i Jagtforeningens klubhus, træner flittigt hos Jens Holts ejendom beliggende Herningvej 80, Vistorp.


Jagthornsblæsning.

Jagthornsblæsningen er praktiseret som workshop lige inden jagtsæsonen, samt efterfølgende i de resterende mørke måneder. Det danner basis for at vi bl.a. bruger jagthornssignaler, når vi afholder fælles drivjagter i kommunens plantager.

For det første er jagthorn et godt kommunikationsmiddel i skoven, samt det giver en vis ærbødighed for jagten og vildtet.

Jagtriffel træning.

Aulum-Grove Jagtforening arrangerer hvert år indskydning af jagtrifler på Ørre Skytteforenings baner i Ørre samt arrangementer på Herning Jagtcenters Hjorteskydningsbane i Ørre. Derudover har foreningen de seneste år afholdt en jagtfeltskydning.

Hvorfor være medlem af Aulum-Grove jagtforening.

Aulum-Grove Jagtforening er en aktiv forening med mange aktiviteter og et godt kammeratskab.

Giver nyttig viden om jagten i Danmark.

Giver mulighed for deltagelse i de mange aktiviteter som arrangeres af Aulum-Grove Jagtforening.

Aulum-Grove Jagtforenings medlemskab af Danmarks Jægerforbund er med til at sikre næste generations mulighed for at drive en god og bæredygtig jagt.

Vildtfestfond: 

Aulum-Grove Jagtforening har til hensigt hvert år at afholde en ”Vildtfest” for bl.a. at styrke det sociale sammenhold i foreningen.

Et eventuelt overskud på arrangementet vil indgå i en ”Vildtfond” hvor medlemmerne kan ansøge om tilskud til jagtlige formål som bl.a. kan være biotoppleje, udsætning af vildt og lignende.

Ansøgninger hvor Aulum-Grove Jagtforening ”får noget ud af det” vil blive prioriteret.

Til brug ved ansøgning downlodes pdf filen med ansøgningsskemaet som scannes og sendes pr. e-mail til formanden for Aulum-Grove Jagtforening.

Tildeling af tilskud sker en gang årligt, og ansøgningen skal være formanden i hænde senest den 1. september, hvorefter de behandles på førstkommende bestyrelsesmøde i Aulum-Grove Jagtforening.

 

Ansøgningsskema kan hentes HER

 

Vedtægter for foreningen kan ses HER