Ønsker du at blive medlem af Aulum-Grove Jagtforening?
Indmeldelse i Aulum-Grove Jagtforening 1. Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person. 2. Send os nedenstående oplysninger, hvorefter du vil blive tilmeldt Danmarks Jægerforbund (DJ). Du vil herefter modtage et giroindbetalingskort på kontingentet. Følgende oplyses (udfyld ALLE felter):

Ps. Medlemsskab opkræves af DJ og kontingentet er beregnet månedsvis dvs. DU vil derfor kun betale for de resterende måneder i året.
Efter modtagelsen af din indbetaling fra DJ, er du blevet indmeldt i Aulum-Grove Jagtforening, og derefter vil vi ønske dig velkommen i jagtforeningen, og håber at du vil få mange hyggelige timer sammen med os andre.